22
paź

Cyberkultura pamięci w grze wideo


Informacje:

Wykładowca: Remigiusz Kopoczek
Firma: ARP Games, Uniwersytet Śląski
Data: 26.10.2019
Miejsce: The Communication University of China (CUC)

Autor analizuje rolę gier wideo w pamięci historycznej w oparciu o polskie i europejskie gry wideo. Bada społeczne procesy zapominania i zapamiętywania przeszłych wydarzeń w pamięci zbiorowej, zajmuje się metodami badawczymi dotyczącymi gier wideo i bada główne założenia gry.

20191026_Gry_Kopoczek

Remigiusz Kopoczek jest współtwórcą kursu gier wideo i projektowania wirtualnej przestrzeni na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego, który w 2013 r. otrzymał wyróżnienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat nagrody zespołowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014 za osiągnięcia dydaktyczne w zakresie rozwoju innowacyjnego, praktycznego kursu artystycznego „Gry wideo i projektowanie przestrzeni wirtualnej”. Współtwórca i organizator LAG (Summer Games Academy). Pomysłodawca, współzałożyciel i prezes pierwszego polskiego akceleratora gier wideo ARP Games, powołanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Uniwersytet Śląski oraz Powiat Cieszyński. W latach 2012-16 prodziekan ds. kształcenia i studentów Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego. Współautor i uczestnik wielu projektów związanych z projektowaniem gier wideo, w tym: Gry wideo PWP i Virtual Space Design – innowacyjny rozwój programu drugiego stopnia w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego lub Festiwal Sztuki i Niezależnych Igrzysk LAG.

 

ARP Games – pierwszy polski akcelerator gier wideo. Głównym celem ARP Games jest wspieranie rozwoju branży gier wideo w Polsce. Głównym elementem oferowanego wsparcia jest możliwość otrzymania pomocy akceleratora w tworzeniu oryginalnego pomysłu na grę przez osoby bez dostępu do niezbędnych zasobów finansowych, organizacyjnych i personalnych.

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych i najdynamiczniej rozwijających się uczelni publicznych w Polsce. Uniwersytet Śląski, założony w 1968 roku, szybko zyskał reputację prężnej instytucji akademickiej i ważnego interdyscyplinarnego centrum badawczego. Uniwersytet Śląski obsługuje prawie 25 tys. studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i ma już 250 tys. absolwentów, wśród których są wybitne osobistości z wielu dziedzin. Społeczność uniwersytetów składa się również z ponad 2 tys. nauczycieli i badaczy.