Organizator

Sztuka jest dla wszystkich!

Coroczny Festiwal Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości Kręgi Sztuki to interdyscyplinarne przedsięwzięcie, które odbywa się od 2010 r. Jest przestrzenią spotkań artystów, pedagogów i studentów oraz szerokiego grona miłośników sztuki i nauki z Polski i ze świata. Dotychczas gościliśmy twórców z 19 krajów, których aktywności można było podziwiać w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

Więcej

Aktualności

Miejsca 2019

Galeria PŮDA (Czeski Cieszyn)

Pokaż/Ukryj

Galeria PŮDA powstała w 1980 roku przy Centrum Kultury i Społeczności „Střelnice” (dawniej: Miejskie Centrum Kultury). Do budynku dawnej strzelnicy (z 1882 r.), w którym mieści się obecnie, została przeniesiona w 1997 r.Od początku istnienia odbyło się tu wiele ważnych ekspozycji – w przeciwieństwie do większości sal wystawowych oficjalnych instytucji, gdzie w latach 80. XX w. dominował realizm socjalistyczny, galeria od samego początku koncentrowała się na przedstawianiu autorów zajmujących się nowymi, nietradycyjnymi praktykami artystycznymi. Wernisaże wystaw stały się wyjątkowymi okazjami do nieformalnych spotkań czeskich i słowackich twórców, teoretyków i osób zainteresowanych współczesną sztuką nonkonformistyczną. Otwarcie granicy z Polską w grudniu 2007 r. umożliwiło realizację wspólnych czesko-polskich projektów. Współpraca ta jest kontynuowana do dziś. Adres: Galerie PŮDA , ul. Střelniční 256/1, Český Těšín

Odwiedź stronę

Dział Grafiki im. Pawła Stellera

Pokaż/Ukryj

Dział Grafiki im. Pawła Stellera Muzeum Historii Katowic został utworzony w roku 2000. Posiada w swoich zbiorach największą kolekcję prac Pawła Stellera (1895-1974) wybitnego artysty śląskiego urodzonego w Hrmanicach a tworzącego w Katowicach. Dział zajmuje się prezentacją artystycznego dorobku miasta i nie tylko. Gromadzi i naukowo opracowuje eksponaty związane z twórczością Pawła Stellera, a także grafikę europejską, ze szczególnym uwzględnieniem artystów związanych z regionem śląskim. Dział posiada dwie części ekspozycyjne: z wystawą stałą „Paweł Steller – katowiczanin z wyboru” oraz Galerię Sztuki Współczesnej, przeznaczoną na wystawy czasowe, gdzie prezentowane są głównie prace wybitnych artystów wywodzących się z tradycji grafiki śląskiej i europejskiej. Adres: Muzeum Historii Katowic – Dział Grafiki im. Pawła Stellera, ul. Kościuszki 47, Katowice Zwiedzanie wystaw: wtorek w godz. 11-16 oraz od środy do piątku w godz. 11-15.

Odwiedź stronę

Galerie města Třince (Trzyniec)

Pokaż/Ukryj

Galeria miasta Trzyniec jest wyspecjalizowanym działem Biblioteki Trzynieckiej. Galeria została założona 1 kwietnia 2012 r. w celu stworzenia profesjonalnej przestrzeni wystawienniczej w Trzyńcu z programem kuratorskim. Celem galerii jest prezentacja szerokiej gamy form i treści w sztuce współczesnej. Ważnym aspektem tej wizji jest próba nawiązania kontaktu z ludźmi, którzy nie mieli styczności ze sztuką – w tym celu wystawy są prezentowane także w przestrzeni publicznej Trzyńca. Prezentując sztukę współczesną galeria promuje także świadome podejście do dziedzictwa kulturowego i wartości sztuki oraz dialog międzykulturowy i różnorodność kulturową. Adres: Galerie města Třince, Knihovna Třinec, Lidická 541, Třinec

Odwiedź stronę

O Fundacji

Fundacja Kręgi Sztuki powstała w roku 2010 jako odpowiedź na potrzebę stworzenia przestrzeni, w której sztuka spotka się z nauką. Przenikające się „kręgi sztuki” umożliwiają pokazanie osiągnięć artystycznych z różnych dziedzin. Pozwalają połączyć muzykę, teatr, film, sztuki wizualne oraz nowe media. W latach 2010-16 zorganizowaliśmy siedem edycji Festiwalu Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości Kręgi Sztuki oraz – równolegle z nim – Przegląd Filmowy Wakacyjne Kadry w Kręgach Sztuki. Festiwal gościł mistrzów, adeptów i studentów z 36 wydziałów artystycznych i artystów z 19 krajów świata. Od 2017 r. w ramach Festiwalu w Polsce i w Czechach odbywają się głównie wystawy z cyklu Europejskie Akademie w Kręgach Sztuki.
Festiwalowe „kręgi sztuki” stale się rozszerzają na inne ośrodki w kraju i za granicą – od kilku lat w postaci Festiwalu Polskie Kręgi Sztuki w Chinach.

Więcej

Polityka prywatności Fundacji Kręgi Sztuki

Szanując prywatność osób kontaktujących się i współpracujących z naszą Fundacją oraz dbając o ich wiedzę w kwestii kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe przedstawiamy informacje w tym pomocne.
Czyniąc to jesteśmy w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

więcej

Email

Prosimy o wysyłanie wiadomości
e-mail pod adres:
biuro@kregisztuki.com.


Telefon

Jesteśmy dostępni pod
numerem telefonu:
+48 503 690 517


Korespondencja

Fundacja Kręgi Sztuki
Narbutta 22/15
02-541 Warszawa