Polityka prywatności

Polityka prywatności Fundacji Kręgi Sztuki

 

Szanując prywatność osób kontaktujących się i współpracujących z naszą Fundacją oraz dbając o ich wiedzę w kwestii kto i w jaki sposób przetwarza dane osobowe przedstawiamy informacje w tym pomocne.Czyniąc to jesteśmy w zgodzie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Kręgi Sztuki, ul. Narbutta, 02-541 Warszawa. W kwestii RODO możesz kontaktować się z administratorem poprzez adres e-mail: contact@kregisztuki.com, tel.: +48 503 690 517

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

– art. 6 ust. 1 lit e RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadań publicznych oraz realizowanych w interesie publicznym.

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak obowiązki sprawozdawcze.

Twoje dane osobowe związane z uczestnictwem w realizowanych przez nas projektach, przede wszystkim w organizacji Festiwalu Kręgi Sztuki zawierają: imię, nazwisko, nr telefonu i adres email, a w niektórych przypadkach również nazwę organizacji, w której pracujesz. Dane naszych współpracowników konieczne do realizacji umowy o współpracę oprócz imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu email, będą poszerzone o adres zamieszkania, dane Urzędu Skarbowego i numer konta bankowego. Będą one przetwarzane w celu prawidłowej realizacji zadań.

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu Twojej szczególnej sytuacji. Masz również prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, a także do ich przenoszenia.

Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych, tj. do 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zamknięcie zadania publicznego.

Przetwarzaniem Twoich danych zajmują się pracownicy upoważnieni do tego przez nas oraz odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony Twoich danych.

W ramach przetwarzania danych nie stosujemy metod polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

W niektórych przypadkach Twoje dane będą przekazane do państw trzecich za Twoją wiedzą i zgodą.

Pliki Cookies

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

–           są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

–           umożliwiają Ci m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu

–           nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można:

–           usunąć pliki cookies

–           blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

–           zapamiętywania informacji o Twojej sesji internetowej

–           statystycznym

–          udostępniania funkcji Serwisu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy w Twojej przeglądarce.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r.