17
lip

Odcisk uścisku odpadów w Trzyńcu

W projekcie „Les v sevření odpadu” (Las w uścisku odpadów) Elizabeth Ann Růžička zajęła się dużą produkcją odpadów i ich wpływem na krajobraz. Opracowanie projektu zostało podzielone na dwie ściśle powiązane części – zbieranie porzuconych odpadów i ich późniejsze przetwarzanie graficzne techniką sitodruku. Elizabeth najpierw zebrała śmieci w miejscach, w których najmniej można się było spodziewać (las, łąki, pobliskie rzeki i strumienie), a następnie wymieszała je i stworzyła z nich matryce dekalki (metoda plastyczna wykorzystująca odcisk) z których uzyskała odbitki – przedrukowane odciski oryginału. Liczba odbitek – sto podpisanych kopii – podkreśla skalę problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Agresywny kolor zastosowany w wydrukach ma przyciągnąć uwagę widza i zachęcić go do radzenia sobie z realnym problemem istniejącym w naszym otoczeniu.

Elizabeth Ann Růžička (ur. w 1997 r. w Oakville, Kanada) jest młodą artystką pracującą głównie w Ostrawie. Studiowała w Liceum Sztuk Stosowanych w Uherské Hradiště, a następnie kontynuowała studia w pracowni graficznej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Ostrawskiego. „Les v sevření odpadu” to studium licencjackie artystki.

Wystawę prezentujemy w ramach 10. Festiwalu Kręgi Sztuki od 17 lipca do 30 sierpnia 2019 r. w Galerie města Třince w Czechach.

 

Kruhy-umeni-2019-Les-v-sevreni-odpadu-loga-WEB

Plakat wystawy „Les v sevření odpadu”