20
Paź

Obojętność zakazana. Warszawa i inne tematy. Wystawa z kolekcji Galerii Plakatu AMS


Informacje o wystawie

Kurator: Maria Kurpik
Data: 8 listopada – 8 grudnia
Miejsce: Changsha

Plakaty nagrodzone i wyróżnione w 18 edycji konkursu Galerii AMS(pdf)

Wystawa ma na celu ukazanie osiągnięć polskiego plakatu współczesnego, który – mimo wielu transformacji artystyczno-stylistycznych jakie przechodził w ostatnim ćwierćwieczu – niezmiennie stanowi ważną część międzynarodowego dziedzictwa kulturowego.
Wystawa łączy dzisiejszy, „młody” wymiar artystyczny dzieł, z próbą podjęcia dyskusji o ważnych, tych wielkich, ale także powszednich, drobnych problemach, towarzyszących nam codziennie. Bez względu na ich wymiar, nie powinniśmy i nie możemy pozostać na nie obojętni. Budują bowiem naszą rzeczywistość i tylko od nas zależy, jak dalece będzie ona dla nas przyjazna i bezpieczna. Pomocą w tym mogą być podejmowane kampanie reklamowe poświęcone kształtowaniu otaczającego świata i naszej na niego wrażliwości.
W ramach wystawy zaprezentowane zostaną m.in. plakaty z ostatniej edycji konkursu Galerii Plakatu AMS: „Rzeczpospolita = rzecz wspólna” (rok 2017), nawiązujący do – przypadającej na rok 2018 – setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tematem prac jest próba odpowiedzi na pytanie, jak twórcy rozumieją dobro wspólne w codziennym, lokalnym i sąsiedzkim wymiarze. Wystawa to okazja, by po raz kolejny zastanowić się, w jaki sposób szacunek dla kraju okazywany jest na co dzień.
Wybrany zestaw plakatów – wybór prac nadesłanych na kolejne edycje konkursów Galerii AMS – znakomicie obrazuje nie tylko zmiany zachodzące współcześnie w sposobie obrazowania tematu, ale też ważkie społecznie przesłania, niezależnie od ich wymiaru – lokalnego „warszawskiego”, czy też szerszego, ogólnokrajowego a nawet światowego.
Maria Kurpik o projekcie:
Galeria Plakatu AMS powstała w roku 2004. To prawdopodobnie największy konkurs dla młodych grafików w Polsce. Jest projektem non-profit, którego celem jest rozbudzenie społecznego zainteresowania reklamą zewnętrzną, promowanie dobrze zaprojektowanego plakatu oraz zbliżenie środowisk reklamowego i akademickiego. Innymi słowy, naszym celem jest pokazanie, że reklama też może być sztuką. Sztuką, która sprzedaje.
Jądrem projektu są otwarte konkursy na plakat o tematyce społecznej i kulturalnej. Biorą w nich udział studenci szkół artystycznych, ale też uznani graficy-projektanci.