O Festiwalu 10 FKS EU

10. Festiwal Kręgi Sztuki w Europie

Sztuka jest dla wszystkich!

Coroczny Festiwal Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości Kręgi Sztuki to interdyscyplinarne przedsięwzięcie, które odbywa się od 2010 r. Jest przestrzenią spotkań artystów, pedagogów i studentów oraz szerokiego grona miłośników sztuki i nauki z Polski i ze świata. Dotychczas gościliśmy twórców z 19 krajów, których aktywności można było podziwiać w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji.

Głównym celem Festiwalu jest przekonanie adresatów do uczestniczenia w tworzeniu i odbiorze sztuki oraz kultury i nauki, a także tego co leży na ich granicach. Nasze działania promują nowe trendy i młodych twórców, a także artystyczny dialog międzypokoleniowy  i międzykulturowy. Wspólnie się inspirujemy i łączymy wokół sztuki ludzi z różnych miejsc, w różnym wieku i o różnym wykształceniu. Pokonujemy granice po to aby udowodnić, że sztuka może być dostępna dla wszystkich! To uniwersalna forma komunikacji, która jest szansą na włączenie do dialogu coraz szerszego kręgu odbiorców.

Dotychczas w ramach naszej imprezy swoją twórczość prezentowali mistrzowie i adepci z kilkudziesięciu szkół artystycznych w Polsce i zagranicą oraz liczni uznani twórcy z kraju i z całego świata. Proponowaliśmy odbiorcom wystawy, koncerty, warsztaty i wykłady, projekcje filmów oraz inne działania artystyczne.