11
Paź

Zwierzę z plakatu


Informacje o warsztacie

Autor: Dr hab. Sebastian Kubica

Data i miejsce:

1) 1.12.2017 – Gengdan Institute of Beijing University of Technology (BDG), Pekin

2) 5-6.12.2017 – Hunan Normal University, Changsha

3) 7.12.2017 – Wuhan University, Wuhan

 

Tematem warsztatów „Zwierzę z plakatu” będzie próba opowiedzenia o emocjach lub cechach charakteru człowieka (takich jak np. radość, złość, miłość, spokój, frustracja, niepokój, opanowanie, zdyscyplinowanie, spontaniczność, wyrachowanie) przy użyciu motywów zwierzęcych. Patrząc na świat zwierząt i analizując ich zachowanie w środowisku naturalnym oraz budowę, możemy, używając metafory, przenieść ich cechy do świata ludzi. Zajęcia mają na celu refleksyjne i analityczne podejście do tematu połączone z wykorzystaniem skrótu myślowego, metafory oraz ogromnych możliwości tzw. klasycznego warsztatu (format B2, techniki rysunkowe, malarskie, graficzne, wszelkie mieszane) z wyłączeniem mediów cyfrowych. Projekty graficzne, które otaczają nas na co dzień: ilustracja książkowa i prasowa, informatory, katalogi, billboardy, opakowania, ulotki, logotypy, plakaty etc. najczęściej są nijakie: miałkie i anonimowe, jakby wyszły „spod jednej ręki”. W plakacie najważniejszy jest czytelny i precyzyjny komunikat, który zostanie odczytany przez odbiorcę. Uważam, że poprzez indywidualny język grafika (do którego zaliczamy również specyficzny sposób myślenia) projekty mogą się wyróżniać, być zauważalne oraz lepiej przyswajalne (bardziej ludzkie), co nie zaburzy ich przekazu. Polskie projektowanie, a w szczególności plakat, cechują te właśnie wartości. Dzięki tym cechom polski plakat stał się rozpoznawalny na całym świecie. Metodą dydaktyczną będzie tzw. korekta profesorska –indywidualna oraz zbiorowa, a także rozmowa ze studentem.

Cele:
• Zapoznanie uczestnika z poszczególnymi etapami procesu powstawania projektu graficznego (faza koncepcyjna, szkic, dobór środków graficznych, kompozycja, wykonanie projektu).
• Wybór odpowiedniego motywu zwierzęcego, zakomponowanie go na formacie B2 oraz użycie właściwych środków graficznych (kolaż, monotypia, rysunek, malarstwo, szablon, i inne).
• Zwrócenie uwagi na problematykę poruszoną w plakacie, skrót myślowy oraz metaforę.
Po warsztatach uczestnik będzie:
• znał proces powstawania plakatu,
• potrafił uzasadnić swój wybór,
• potrafił odpowiednio używać środków graficznych, które pozwolą pokazać istotę tematu,
• operował skrótem myślowym, syntezą i metaforą.

Potrzebne materiały:
papiery do szkicowania, papiery formatu B2 (tektura, brystol różnego koloru), farby (akryl, tempera, akwarela), pędzle, gąbki, tusze, kredki, markery, ołówki, nożyczki, kleje, taśmy klejące, nożyki do papieru, materiały niezbędne do kolażu, kubki na wodę.

O autorze:

Dr hab. Sebastian Kubica – artysta i naukowiec zajmujący się projektowaniem graficznym, rysunkiem, ilustracją i grafiką artystyczną. Pod jego kierunkiem działa autorska pracownia plakatu i ilustracji, jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkuset prezentacji zbiorowych oraz jurorem konkursów artystycznych w Polsce i zagranicą. Prowadzi wykłady i warsztaty dla studentów z projektowania graficznego na uniwersytetach w Polsce i na całym świecie. Od 2015 roku jest członkiem AGI (Alliance Graphique Internationale).